3 octubre 2015

El Centre d’Estudis de Gavà participa a la Fira d’Entitats de la ciutat

El Centre d’Estudis de Gavà ha participat a la Fira d’Entitats que ha tingut lloc avui, 3 d’octubre, a la Rambla de Gavà, en un estand conjunt amb l’Associació d’Amics del Museu de Gavà. A més de divulgar les publicacions i estudis de les entitats, s’ha ofert al públic en general una exposició sobre l’arribada del ferrocarril a Gavà, amb quatre plafons que han suscitat molt d’interès entre els visitants. Dos plafons narraven tant la importància del ferrocarril i el que va significar al segle XIX en el marc de la industrialització del país, com el projecte de ferrocarril de Vilanova impulsat per Francesc Gumà. Els altres dos plafons estaven dedicats específicament a l’arribada del tren a Gavà, amb detalls sobre la primera estació de tren, la festa de l’arribada del ferrocarril, i les ampliacions de la línia, amb la doble via implantada l’any 1912 i l’electrificació portada a terme el 1956.