17 març 2016

El Centre d’Estudis de Gavà participa en una recerca sobre etnobotànica al Baix Llobregat

El passat 15 de març, l’Institut Ramon Muntaner va fer pública la relació provisional de projectes admesos a participar en la XI Convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural. Entre els admesos, hi figura el presentat per l’investigador Jon Marín, que tracta sobre «El Patrimoni etnobotànic del Baix Llobregat». L’investigador, biòleg i màster en estudis ambientals i expert en sostenibilitat, lidera el projecte en col·laboració amb el Laboratori de Botànica de la Universitat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i l’Institut Botànic de Barcelona del CSIC, i té el suport del Centre d’Estudis de Gavà.

L’etnobotànica (etno, ‘estudi de les persones’, i botànica, ‘estudi de les plantes’) és l’estudi de les relacions entre plantes i la gent (l’ésser humà), incloent-hi les seves aplicacions i usos tradicionals, per a, d’aquesta forma, determinar el seu valor cultural o científic. La diferència entre etnofarmacologia, és que aquesta tracta sobre l’ús i els efectes de les plantes medicinals i l’etnobotànica defineix el rol de les plantes en les societats humanes i inclou l’ús de plantes per a construir eines, paper, roba, rituals, vida social, música i menjar, com la medicina. Ara per ara, els estudis inclouen botànica econòmica, agricultura sostenible i ètica.