1 febrer 2017

Iniciada l’organització de la X Trobada de Centres d’Estudis i d’estudiosos d’Eramprunyà

Dijous 26 de gener els organitzadors de la X Trobada de Centres d’Estudi i Estudiosos d’Eramprunyà vam fer una reunió, al Casal de Cultura de Castelldefels, amb representants dels diferents centres d’estudi local que participen en les Trobades. Es van formalitzar els següents acords:

– La Trobada serà el dissabte 21 d’octubre de 2017, al Castell de Castelldefels.

– El tema quedà definit pel títol: “Llegendes rondalles i tradicions”.

– El termini per lliurar els títols i resums de les aportacions serà el dia 28 d’agost de 2017. El resum no ha d’excedir els 2.000 caràcters. Cal adreçar aquest material al correu x.trobada.eramprunya@gmail.com

– El 9 d’octubre de 2017 és la data límit per a lliurar, enllestits, l’escrit i imatges de l’aportació per a publicar. Es demana que vagin separats els arxius de text (Word) i les imatges (JPG 300ppp). Cal adreçar aquest material al correu x.trobada.eramprunya@gmail.com.

– Cal respectar els terminis establerts per a poder intervenir en la jornada de la X Trobada.  Les  contribucions  que  no  hagin  enviat els articles sencers abans de la data fixada no seran incloses al programa definitiu.

–  Cada població podrà presentar una ponència i un parell de comunicacions, més breus. S’accepten també les aportacions en format pòster, que no es presentaran oralment, sinó que restaran exposats al llarg de tota la jornada.

– Correspondrà al respectiu centre d’estudis decidir què es pot presentar en forma de ponència, comunicació o pòster, com a aportació de cada municipi.

– Les característiques dels escrits de cada tipus de contribucions són definides així: les ponències podran tenir una extensió màxima de fins a 40.000 caràcters; les comunicacions podran tenir una extensió màxima de fins a 25.000 caràcters; els textos dels pòsters podran tenir una extensió màxima de fins a 12.500 caràcters.

  • És previst de donar a les ponències un temps de 20 minuts per a l’exposició oral i de 10 minuts per a les comunicacions. Es podrà establir un temps addicional per a debat o preguntes que no hauria d’excedir els 5 minuts per intervenció. En funció dels treballs rebuts s’establirà el detall de com organitzar aquests temps.
  • Hi ha la intenció de publicar un resum preliminar de les aportacions per a disposar-ne el mateix dia de la X Trobada. Amb posterioritat, i recollides les possibles esmenes als treballs, és previst també de publicar les Actes amb la concurrència econòmica de tots els centres d’estudi i d’acord amb la quantitat d’exemplars requerit per cadascú.
  • La inscripció a la Trobada serà gratuïta. Hi ha la intenció d’oferir una visita guiada al Castell que l’acollirà. Es preveu fer, en les dependències del mateix edifici, el dinar de germanor, el preu del qual s’anunciarà oportunament. L’Ajuntament de la ciutat s’ha compromès a col·laborar i facilitarà taules i cadires per a l’àpat col·lectiu.