8 octubre 2017

El Centre participa a la Fira d’Entitats amb l’Associació d’amics del Museu

Enguany, com és tradicional, el Centre va participar a la Fira d’Entitats juntament amb l’Associació d’Amics del Museu, presentant dos pósters dedicats a ermites i esglésies. Un primer póster, de Marta Artola, indicava els problemes de conservació de la portalada de l’ermita, especificant els treballs de conservació que caldria fer-hi. Un altre, de Josep Campmany, parlava de la història de l’antiga església parroquial de Sant Pere de Gavà, des de la seva construcció el 1929 fins a la seva destrucció el 1939.

Podeu veure els pósters presentats aquí:

Poster-portadala-ermita-bruguers.pdf

Poster-sant-pere-Gava.pdf