3 març 2018

El Centre d’Estudis de Gavà, preocupat per l’IVA cultural

La Junta del Centre d’Estudis de Gavà ha acordar adherir-se a la declaració aprovada per l’Ajuntament de Gavà al Ple Municipal de febrer, a instàncies d’Esquerra Republicana, demanant la reversió les peticions de l’IVA a les entitats socials, culturals i de recerca que han rebut subvencions públiques.

El Centre d’Estudis considera que l’impacte que pot tenir la decisió ministerial, forçant la legalitat, de reclamar l’IVA de les subvencions rebudes per part d’entitats socials i culturals pot acabar amb el teixit cívic i associatiu local, així com els centres de recerca i d’estudis que funcionen gràcies al voluntariat dels seus membres, i que caracteritzen la societat catalana, en constituir una potent xarxar cívica que fomenta la cohesió social i el coneixement mutu.

La Junta denuncia aquest atac a la cultura, recerca i atenció social que pot tenir un impacte nefast per a la cohesió social del poble català, i crida a totes les entitats locals a adherir-se a la declaració aprovada per l’Ajuntament.