15 octubre 2018

L’exposició de mapes antics desperta molt d’interès

Durant tot el dia, desenes de persones van visitar la carpa amb l’exposició de mapes antics i es van interessar pels detalls. La valoració de la jornada és moderadament positiva. Malgrat aquest interès, no es va recollir cap nova sol·licitud de formar part del Centre d’Estudis.