17 novembre 2013

Comunicació de l’Arxiu de Viladecans

La col·lecció de pergamins conservats a l’Arxiu Municipal de Viladecans, per Antònia Altamirano Cardoso, Xavier Calderé i Bel, Àngels González Vera i Manuel Luengo Carrasco

Els pergamins de l'Arxiu de Viladecans (1.27 MB)