17 novembre 2013

Comunicació del Dept. de Patrimoni Cultural de Viladecans (1)

La toponímia altmedieval de Viladecans fins a la consolidació del feudalisme (segles VI-10921): els noms pretèrits, per Josep Lluís Gallardo i Sedano

Toponimia altmedieval de Viladecans (73.67 kb)