19 abril 2017

Ètica animal. Ja és hora d’obrir els ulls.

Treball de recerca de batxillerat de Selena Roselló Santa, tutoritzat per Núria Lorente, del col·legi Santo Ángel

TR-Selena-Roselló-Ètica-animal-OK.pdf (3.51 MB)