19 gener 2008

L’Ermita de Sant Llorenç

Notes històriques sobre l’ermita de Sant Llorenç, situada entre els termes municipals de Sant Climent, Viladecans i Gavà.

SantLlorenc_20058.pdf (42.93 kb)