17 novembre 2013

Ponència del Centre d’Estudis Beguetans

Comunicacions medievals en una terra de frontera: els camins ramaders a Begues, per Xavier Parellada Viladoms

Camins ramaders a Begues (1.48 MB)