7 desembre 2011

Ponència del Centre d’Estudis Beguetans

Recerca i recuperació de camins tradicionals a Begues, per Xavier Parellada