26 gener 2013

Treball museogràfic sobre les mines prehistòriques de Gavà.

Treball de recerca de Juan Clavijo orientat a la conservació del patrimoni històric. És un treball fet en el transcurs dels seus estudis de «Master en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica», de la UNED.

Document (1.33 MB)