Del forn a la bòbila. La fabricació de material d’obra al terme de Gavà (Baix Llobregat)

 

Vanessa Rodríguez Fornós
Gavà, Baix Llobregat, a 28 de febrer de 2018


Noble y bizarro es el oficio de alfarero,
Pues Dios fue el primer alfarero
y el hombre su primer cacharro

Dita popular


Accés als continguts