Organització

Un organigrama mínim i una base màxima

El Centre d’Estudis de Gavà té només la mínima estructura directiva que requereixen les lleis. Els grups de treball que es formen entre els col·laboradors es creen específicament per tirar endavant cada projecte, i es desfan sense cap més tràmit un cop acabat. Els projectes són tants com els socis volen, amb l’única limitació que el soci proponent s’ha de fer responsable de coordinar-lo.

No hi ha membres per mostrar